Ευνοική ρύθμιση για νομοταγείς ιδιοκτήτες ακινήτων . Διορθώνονται οι προυπολογισμοί δήμων


Σε διόρθωση των προυπολογισμών τους ,θα απαιτηθεί να προβούν άμεσα οι δήμοι από την ευνοική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών .
Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή θα « σβηστούν» στους δήμους βεβαιωθείσες οφειλές του παρελθόντος που ακόμη δεν έχουν εξοφληθεί για ακίνητα των οποίων διορθώθηκαν τα τετραγωνικά τους ,μετά από οικειοθελή προσέλευση των ιδιοκτητών τους στους δήμους.
Που σημειώνει ότι όποιες προβλέψεις για την είσπραξη αυτών των ποσών έχουν αποτυπωθεί στους νέους προυπολογισμούς των δήμων πρέπεινα διορθωθούν –αφαιρεθούν.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών , Τάκη Θεοδωρικάκο , θα εκδοθεί άμεσα
ερμηνευτική εγκύκλιος .
Το θέμα τέθηκε στη συνάντηση που είχε ο υπουργός με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) , Στράτο Παραδιά και τον Αναστάσιο Βάππα, μέλος του ΔΣ..
Για αυτή τη ρύθμιση των οφειλών από διαφορές δηλωμένων επιφανειών ακινήτων, που βεβαιώθηκαν με οικειοθελή προσέλευση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τη ρύθμιση της προϊσχύσασας νομοθεσίας, είπε ότι γίνεται ότι για λόγους ισονομίας των πολιτών και ιδιαίτερα των συνεπών εκείνων που έσπευσαν οικειοθελώς να τις δηλώσουν.