Με ευρωπαική συγχρηματοδότηση θα είναι ο νέος « Φιλόδημος»


Σε εξέλιξη είναι οι συζητήσεις –διαπραγματεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου με το νέο έτος να τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο στους Δήμους για τη χρηματοδότηση σύγχρονων υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σε όλους τους δήμους της χώρας.
Όπως δήλωσε σχετικά , ο αρμόδιος υπουργός , Τάκης Θεοδωρικάκος , το υπουργείο ήδη συνεργάζεται με την ΚεντρικήΈνωση Δήμων Ελλάδας ( ΚΕΔΕ) « και με όλους τους δημάρχους που εξελέγησαν», αυτό το νέο αναπτυξιακό σχέδιο .