Σπερματεγχύτες(!) θα προσλάβει η Περιφέρεια Αττικής . Όλες οι ειδικότητες

Σάλος έχει ξεσπάσει με ορισμένες από τις ειδικότητες των 300 προσλήψεων που ενέκρινε για την Περιφέρεια Αττικής , το Περιφερειακό Συμβούλιο .
Και συγκεκριμένα για την πρόσληψη …σπερματεγχυτών αλλά και του μεγάλου αριθμού οδηγών και βοηθητικού προσωπικού .
Τζήμερος
Σε μια ιδιαιτέρως καυστική ανακοίνωση , με τίτλο, « “Ναί” στον οργασμό της αγελάδας από Πατούλη-Δούρου», αναφέρει χαρακτηριστικά :
«Κάποτε, σε μια αρχαία εποχή, όταν τις γονιμοποιήσεις των βοοειδών τις είχε αναλάβει το κράτος, το Δημόσιο είχε υπαλλήλους σπερματεγχύτες. Μόνιμους και “πλήρους” απασχόλησης. Τους είχε περάσει και στο οργανόγραμμα.
Είχε, επίσης και οδηγούς. Κι αυτούς μόνιμους και “πλήρους” απασχόλησης. Γυάλιζαν τα αυτοκίνητα και καθόντουσαν στο κυλικείο μέχρι ο κος διευθυντής να ζητήσει “δρομολόγιο” – ένα τη μέρα ή και κανένα, λες και είναι υποτιμητικό για ένα στέλεχος του Δημοσίου να οδηγήσει. Πολλοί συνεχίζουν να το κάνουν.
Από τότε άλλαξαν πολλά, όχι όμως τα οργανογράμματα του Δημοσίου. Κι έτσι οι σπερματεγχύτες και οι οδηγοί περιλαμβάνονται στους 300 νέους υπαλλήλους που πρότεινε ο κ. Πατούλης και συμφώνησε η κα Δούρου και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις να προσληφθούν στην Περιφέρεια Αττικής.
Θα έχαναν την ευκαιρία να διορίσουν τα ρουσφέτια τους μοιράζοντας τις καρέκλες αναλογικά; Λεπτομέρεια: η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη 2.500 περίπου υπαλλήλους αλλά όπως συμβαίνει πάντα στο Δημόσιο… δεν επαρκούν!»

Οι ειδικότητες αναλυτικά

Οι άλλες θέσεις που ζητεί να καλυφθούν η Περιφέρεια αφορούν μεταξύ άλλων, Δικηγόρους με έμμισθη εντολή, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Ιατρών και Οδοντιάτρων, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ και ΠΕ Φαρμακοποιών Ελεγκτών, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων και άλλων ειδικοτήτων, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.
Πίνακας ανά ειδικότητα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Π.Ε.Θ. Δικηγόροι με πάγια έμμισθη εντολή 11
ΠΕ Γεωτεχνικών 50
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 10
ΠΕ Ιατρών 15
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 3
ΠΕ Μηχανικών 20
ΠΕ Οδοντιάτρων 2
ΠΕ Περιβάλλοντος 25
ΠΕ Πληροφορικής 3
ΠΕ Φαρμακοποιών 6
ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ 3
ΠΕ Φαρμακοποιών Ελεγκτών 6
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 12
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 35
ΤΕ Μηχανικών 17
ΤΕ Πληροφορικής 3
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 7
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 10
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 20
ΔΕ Οδηγών 13
ΔΕ Σπερματεγχυτών 2
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 5
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 22
ΣΥΝΟΛΟ 300
Σύμφωνα μ΄ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής , για την τελική διαμόρφωση των αιτημάτων της Περιφέρειας Αττικής και την κατάρτιση του τελικού πίνακα των αιτημάτων κάλυψης κενών θέσεων, ελήφθησαν υπόψη τα υφιστάμενα κενά οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο και οι αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού όπως προέκυψαν κατά το έτος 2019.
Επιπλέον δόθηκε προτεραιότητα σε τομείς που αφορούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση, στην προστασία της υγείας των πολιτών, καθώς και στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.
Πατούλης.
Με αφορμή τη σχετική απόφαση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει με δηλώσεις του:
«Προτεραιότητα μας είναι η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, προς όφελος των πολιτών καθώς σε αυτούς δίνουμε λογαριασμό. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα στη Περιφέρεια Αττικής, επισημάναμε την ανάγκη να ενισχυθούν οι υπηρεσίες με νέο μόνιμο προσωπικό, προκειμένου από τη μία να εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικότερα τους πολίτες. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών μας είναι ένα πρόβλημα που οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Για το λόγο αυτό με στοχευμένες κινήσεις, ενισχύουμε τις υπηρεσίες μας με νέο προσωπικό. Προτεραιότητα μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μας. Σε κάθε περίπτωση παραμένω σταθερός στη θέση διαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου το οποίο θα επιτρέπει στους ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού, να αποφασίζουν οι ίδιοι για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό που θα προσλαμβάνουν εφαρμόζοντας αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων».