Συνεχίζει μέχρι τέλος του χρόνου το « Φιλόδημος ΙΙ»


Επεκτάθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου , το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» που έληγε στις 31 Οκτωβρίου , ώστε να μπορέσουν οι δήμοι να υποβάλλουν αιτήσεις για νέες χρηματοδοτήσεις Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών , Τάκης Θεοδωρικάκος ,
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο για την εφαρμογή από το νέο έτος νέου χρηματοδοτικού προγράμματος προς τους δήμους.
Συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή παρατάθηκαν οι άξονες:
α) «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος»- Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (masterplan) και Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»,
β)«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων- Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας- Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες- Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας.