Συνεχίζεται η καταστρατήγηση του νόμου κατά εργαζομένων στο δήμο Καλλιθέας . Νέα βαρύτατη καταγγελία Εμιρζά


Αρνείται να συμμορφωθεί η διοίκηση Κάρναβου , στην Καλλιθέα , μ΄όσα ορίζουν με απόλυτη σαφήνεια οι αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών για την περίοδο των εκλογών , όπου απαγορεύει ρητά μετακινήσει εργαζομένων ή μεταβολές στο υπηρεσιακό τους καθεστώς
Συγκεκριμένα η υπ.αριθμ. 14/2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών , αναφέρει ξεκάθαρα ότι «απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή την πρόσληψη, καθώς και στην οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην Ελληνική υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των φορέων της Αυτοδιοίκησης, για το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων» .
Που σημαίνει ότι μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου , τόσο στο Δήμο Καλλιθέας όσο και σ΄όλους τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας , δεν μπορεί να γίνει καμία υπηρεσιακή αλλαγή .
Παρ’ όλα αυτά η διοίκηση Κάρναβου και συγκεκριμένα η διοίκηση του Δημοτικού Οργανισμού «Γιάννης Γάλλος», με διοικητική της πράξη προέβη στις 9 Ιουλίου στην μετακίνηση 36 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων της Δ/νσης Παιδικής Αγωγής .
Και παρά τις καταγγελίες της παράταξης του Κώστα Ασκούνη , όχι μόνο δεν ανακάλεσε αλλά με νέα « ορθή» απόφαση εμμένει στην πράξη της αυτή .
Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Εμιρζάς , που είχε αναδείξει από τότε το θέμα , απέστειλε νέα επιστολή , αυτή τη φορά στο Δήμαρχο Καλλιθέας, Δημήτρη Κάρναβο, επισημαίνοντας τις βαρύτατες ευθύνες που απορρέουν και ζητώντας του να παρέμβει και να εφαρμόσει όσα ρητά αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών .
Ενώ είναι βέβαιον ότι το θέμα αυτό , θα απασχολήσει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο επί μακρόν , πυροδοτώντας ενδεχομένως και σημαντικές εξελίξεις.
Η επιστολή
Αναφέρει συγκεκριμένα στην επιστολή ο κ. Εμιρζάς :
Κε Δήμαρχε,
σε συνέχεια της από 30 Ιουλίου 2019 επιστολής μου προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. Ο.Π.Α.Α. «Γιάννης Γάλλος», με την οποία είχα ενημερώσει ότι με βάση τηv υπ.αριθμ. 14/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή την πρόσληψη, καθώς και στην οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην Ελληνική υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των φορέων της Αυτοδιοίκησης, για το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων» , η διοικητική πράξη (5093/9-07-2019) στην οποία είχε προχωρήσει και αφορούσε την μετακίνηση 36 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων της Δ/νσης Παιδικής Αγωγής του Οργανισμού ήταν παράνομη και παραβίαζε κάθε προσωρινή του αρμοδιότητα. Στην συγκεκριμένη επιστολή μου, ζητήθηκε η αποκατάσταση της νομιμότητας και η ακύρωση της πράξης του προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Α. «Γιάννης Γάλλος».
Ο πρόεδρος του Οργανισμού, αντί να εναρμονιστεί με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, έδωσε εντολή στην αναπληρώτρια Διευθύντρια να στείλει και πάλι την συγκεκριμένη πράξη με την επισήμανση της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (5619/30-07-2019) η οποία εκτός από παράνομη αποτελεί και κατάφωρη παράβαση καθήκοντος, καθώς κανένας υπηρεσιακός παράγοντας δεν μπορεί να «παύσει» υπεύθυνες Παιδικού ή Βρεφικού Σταθμού οι οποίες έχουν οριστεί με απόφαση αιρετού οργάνου.
Για την συγκεκριμένη ενέργεια η παράταξη μας επιφυλάσσεται να διατηρήσει το δικαίωμα της για περαιτέρω διοικητικές και νομικές ενέργειες.
Δυστυχώς τα ως άνω διαδραματιζόμενα γεγονότα πιστοποιούν τις καταγγελίες μας, ότι πρόκειται για πολιτικές διώξεις υπαλλήλων που δεν ενέδωσαν στις πιέσεις που δεχόντουσαν για να υποστηρίξουν τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Α. «Γιάννης Γάλλος» στις πρόσφατες Δημοτικές Εκλογές.
Ως τούτου σας καλώ να παρέμβετε και να αποκαταστήσετε την νομιμότητα στον Ο.Π.Α.Α. «Γιάννης Γάλλος» μέχρις ότου εγκατασταθεί ο νέος πρόεδρος και το νέο Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Α. όπως άλλωστε ορίζει και η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
Παρακαλώ για τις ενέργειες σας.

Με τιμή,
Γιάννης Εμιρζάς
Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας
Κοιν.
• Κ πρόεδρο ΔΣ
• Γ.Γ.
• Επικεφαλής παρατάξεων
• Αν. Διευθύντρια του Ο.Π.Α.Α «Γιάννης Γάλλος»
• Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Καλλιθέας