Υπερσύγχρονες μεθόδους ιατρικής φροντίδας ακόμα και κατ’ οίκον από τον δήμο Νεάπολης-Συκεών

Τον προσωπικό τους ηλεκτρονικό φάκελο υγείας (Personal Health Record) θα μπορούν να δημιουργήσουν ηλικιωμένοι κάτοικοι και άτομα από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού του δήμου Νεάπολης-Συκεών.
Ειδικότερα , θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλονται σε συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις στα Δημοτικά Ιατρεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών, ή και κατ’ οίκον, μέσω ειδικής κινητής μονάδας, και τα αποτελέσματά τους να «φορτώνονται» αυτόματα σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που δημιούργησε το Εργαστήριο Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να δείχνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους ή ολόκληρο τον ιατρικό τους φάκελο σε όποιον γιατρό θέλουν, βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και τους γιατρούς να έχουν μια συνολική εικόνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς τους. Τοπικά Κέντρα
Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος της Πράξης θα λειτουργήσουν δύο τοπικά κέντρα, στο Δημοτικό Ιατρείο Συκεών (Α’ ΚΑΠΗ Συκεών) και στο Δημοτικό Ιατρείο Νεάπολης (Β’ ΚΑΠΗ Νεάπολης), για έξι μήνες. Αυτά θα στελεχωθούν από επαγγελματίες υγείας και θα παρέχουν:
● Πιλοτικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, κατόπιν εξουσιοδότησης, σε ιδιοκτήτες λογαριασμών PHR (Personal Health Records – Προσωπικών Φακέλων Υγείας)
 Επίσκεψη γνωριμίας – Λήψη ιστορικού (ενημέρωση του PHR του εξεταζόμενου)
 Προληπτική εξέταση / διαγνωστική προ-αξιολόγηση (και αυτόματη ενημέρωση του PHR του εξεταζόμενου)
 Ιατρικές συμβουλές – οδηγίες (πρόληψης, αυτοδιαχείρισης της υγείας, κ.λπ.)
 Υπηρεσίες συνταγογράφισης / παραπομπής

● Τεχνική υποστήριξη
 Υποστήριξη σε σχέση με τη χρήση των συστημάτων της Πράξης Cross4all (web-portal, PHR platform, e-Learning, κ.λπ.): βοήθεια για εγγραφή, δημιουργία, διαχείριση προσωπικού φακέλου, κ.λπ.
 Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείου ιατρικών δεδομένων και δεδομένων υγείας, κατόπιν εξουσιοδότησης (health logistics)
 Βοήθεια χρηστών των δημόσιων σταθμών εργασίας (info-kiosks) που βρίσκονται στον χώρο

Αντίστοιχες υπηρεσίες θα παρέχονται και από την κινητή μονάδα που θα οργανωθεί και θα λειτουργήσει στο δήμο Νεάπολης-Συκεών, η οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες κατ’ οίκον.
Για τη λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος της Πράξης, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών θα προβεί στην προμήθεια του ανάλογου εξοπλισμού: διαδραστικούς σταθμούς πληροφόρησης/infokiosks, συσκευές Η/Υ, φορητές συσκευές, περιφερειακά, υπερηχοτομογράφο καρδιολογικής χρήσης, ειδικό εξοπλισμό λήψης βιοσημάτων για προληπτικούς υγειονομικούς ελέγχους και τηλεπαρακολούθηση όπως μετρητές γλυκόζης αίματος, ανιχνευτές πίεσης, παλμικά οξύμετρα, θερμόμετρα αυτιών, σπιρόμετρα, ζυγαριές, ηλεκτρονικά στηθοσκόπια, συσκευές ηλεκτροκαρδιογραφήματος, όργανα μέτρησης δραστηριότητας με παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού.

Τοπικά Κέντρα
Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος της Πράξης θα λειτουργήσουν δύο τοπικά κέντρα, στο Δημοτικό Ιατρείο Συκεών (Α’ ΚΑΠΗ Συκεών) και στο Δημοτικό Ιατρείο Νεάπολης (Β’ ΚΑΠΗ Νεάπολης), για έξι μήνες. Αυτά θα στελεχωθούν από επαγγελματίες υγείας και θα παρέχουν:
● Πιλοτικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, κατόπιν εξουσιοδότησης, σε ιδιοκτήτες λογαριασμών PHR (Personal Health Records – Προσωπικών Φακέλων Υγείας)
 Επίσκεψη γνωριμίας – Λήψη ιστορικού (ενημέρωση του PHR του εξεταζόμενου)
 Προληπτική εξέταση / διαγνωστική προ-αξιολόγηση (και αυτόματη ενημέρωση του PHR του εξεταζόμενου)
 Ιατρικές συμβουλές – οδηγίες (πρόληψης, αυτοδιαχείρισης της υγείας, κ.λπ.)
 Υπηρεσίες συνταγογράφισης / παραπομπής

● Τεχνική υποστήριξη
 Υποστήριξη σε σχέση με τη χρήση των συστημάτων της Πράξης Cross4all (web-portal, PHR platform, e-Learning, κ.λπ.): βοήθεια για εγγραφή, δημιουργία, διαχείριση προσωπικού φακέλου, κ.λπ.
 Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείου ιατρικών δεδομένων και δεδομένων υγείας, κατόπιν εξουσιοδότησης (health logistics)
 Βοήθεια χρηστών των δημόσιων σταθμών εργασίας (info-kiosks) που βρίσκονται στον χώρο

Αντίστοιχες υπηρεσίες θα παρέχονται και από την κινητή μονάδα που θα οργανωθεί και θα λειτουργήσει στο δήμο Νεάπολης-Συκεών, η οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες κατ’ οίκον.
Για τη λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος της Πράξης, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών θα προβεί στην προμήθεια του ανάλογου εξοπλισμού: διαδραστικούς σταθμούς πληροφόρησης/infokiosks, συσκευές Η/Υ, φορητές συσκευές, περιφερειακά, υπερηχοτομογράφο καρδιολογικής χρήσης, ειδικό εξοπλισμό λήψης βιοσημάτων για προληπτικούς υγειονομικούς ελέγχους και τηλεπαρακολούθηση όπως μετρητές γλυκόζης αίματος, ανιχνευτές πίεσης, παλμικά οξύμετρα, θερμόμετρα αυτιών, σπιρόμετρα, ζυγαριές, ηλεκτρονικά στηθοσκόπια, συσκευές ηλεκτροκαρδιογραφήματος, όργανα μέτρησης δραστηριότητας με παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού.
Από την πλευρά του δήμου Νεάπολης-Συκεών συνεργάζονται το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Εργασίας και Ισότητας και το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» του δήμου που έχει την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων.
Πρόκειται για μία «Διασυνοριακή πρωτοβουλία για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες για την ανάδειξη της ασφαλούς γήρανσης, της πρόληψης και της αυτόνομης διαβίωσης για όλους», με ακρωνύμιο «Cross4all» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία, με συνολικό προϋπολογισμό 1.145.290,00€ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών συμμετέχει με εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 213.000 ευρώ, με χρηματοδότηση 100% από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, ενώ οι υπόλοιποι πέντε εταίροι που συμμετέχουν είναι το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (επικεφαλής εταίρος), η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Παράρτημα Βορείου Ελλάδος), ο δήμος Αχρίδας, η Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski της Μπίτολα και η Κλινική καρδιαγγειακών παθήσεων St. Stephan Οχρίδας.