Χρηματοδοτεί πολίτες και φορείς ο δήμος Αθηναίων για αναβάθμιση κτιρίων

Συνεχίζεται το πρόγραμμα This is Athens- Polis του δήμου Αθηναίων για ‘παρεμβάσεις στις γειτονιές’ της πόλης.σχεδιασμένες από ομάδες πολιτών.
Το πρόγραμμα αυτό παρέχει κίνητρα σε νομικά πρόσωπα αλλά και άτυπες ομάδες πολιτών ώστε να υλοποιήσουν ήπιες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση κτιρίων (πχ. πρασίνισμα όψεων και ταρατσών), δρόμων (πχ. σήμανση και φωτισμός) και γειτονιών της πόλης (πχ. αστικός εξοπλισμός) λαμβάνοντας οικονομική υποστήριξη 6.000 έως 12.000 ευρώ.
«Από τον 1ο κύκλο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υλοποιούνται αυτή τη στιγμή 13 παρεμβάσεις ενώ αναμένονται σύντομα και τα αποτελέσματα του 2ου κύκλου» δήλωσε ο Αλέξης Γαληνός, Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής δήμου Αθηναίων.